Untitled Document

Untitled Document
 

ตม.จว.พังงา ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่
ตามที่ ตม.จว.พังงา ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จว.พังงา
จำนวน 1 หลัง เพื่อทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จว.พังงา
เนื่องจากอาคารที่ทำการหลังเก่า ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ทำให้มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม
คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
ประกอบกับปัจจุบัน ตม.จว.พังงา มีจำนวนกำลังพลเพิ่มขึ้น และมีการปรับระดับหัวหน้าหน่วย
จากระดับสารวัตร เป็น ระดับผู้กำกับการ

>>>ดูรูปเพิ่ม<<<

ตม.จว.พังงา ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 6 พ.ค. 62 พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผกก.ตม.จว.พั งงา
นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ที่ทำการ ตม.จว.พั
งงา
>>>ดูรูปเพิ่ม<<<

ตม.พังงา จัดโครงการ'โฆษิตบาร์เบอร์'เพื่อสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา
9 พ.ค.62 พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผกก.ตม.จว.พังงา ทำโครงการ "โฆษิตบาร์เบอร์"

เพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีกิจกรรมร่วมกัน
ตลอดจนตอบสนองตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร
.และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม.
ที่จัดให้มีระเบียบวินัยในการทรงผมและการแต่งกายที่มีวินัย สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตำรวจเพื่อประชาชน

>>>ดูรูปเพิ่ม<<<

ตม.จว.พังงา ร่วมลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก. ตม.จว.พังงา นำข้าราชการตำรวจในสังกัด
ลงนามถวานพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
>>>ดูรูปเพิ่ม<<<

ตม.จว.พังงา : ทำกิจกรรม 5 ส
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผกก. ตม.จว.พังงา มอบหมายให้ พ.ต.ท.นโรดม คิดถูก รอง ผกก.ตม.จว.พังงา นำข้าราชการตำรวจ และลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day ตามแผนรณรงค์การทำกิจกรรมตามโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดี

ไหว้พระฟังธรรม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.พังงา พ.ต.ท.นโรดม คิดถูก รอง ผกก.ฯ นำข้าราชการในสังกัดที่ไม่ติดภาระกิจ ไปกราบไหว้ หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ เพื่อเป็นศิริมงคล และรับฟังธรรม ที่หลวงปู่เทศน์ให้ฟังอย่างเป็นกันเอง ตามอัธยาศัย

 

Untitled Document
Untitled Document