ตม.จว.พังงา ได้นำโครงการอาหารกลางวัน มาใช้เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและเป็นการสนทนาการในด้านต่าง ๆ ช่วงเวลาพักเที่ยง เพื่อแลกเปลี่ยน ปรึกษา สร้างความผูกพัน สอบถามพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสร้างความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยให้ข้าราชการตำรวจแต่ละนายนำอาหารมาจากบ้าน รวมทั้งมาประกอบอาหารสุกใหม่ที่ทำงานในบ้างส่วนเพื่อร่วมรับประทานมื้อเที่ยงร่วมกัน


ผู้สร้าง: admin [อัพเดท: 2016-01-19 11:19:02 | อ่าน: 63 คน]