Untitled Document

Untitled Document
 

การให้บริการ Mobile Service

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผกก.ตม.จว.พังงา
มอบหมายให้งานบริการคนต่างด้าวออกบริการพิเศษนอกสถานที่ในฤดูท่องเที่ยว(ต.ค. - เม.ย.)
ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว
ณ บริเวณหน้าร้านอาหารใจ เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โดยให้บริการ ขออยู่ต่อระยะสั้น, Re-entry, รับแจ้งการพักอาศัย, รับแจ้งรายงานตัว 90 วัน

Untitled Document
Untitled Document