คู่มือปฏิบัติงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 การตรวจบุคคลและยานพาหนะ
บทที่ 4 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
บทที่ 5 การสืบสวนปราบปราม