วันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ได้เข้ารับฟังการบรรยายในโครงการ "เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับข้าราชการตำรวจ โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา คุณสมสมร  บุญทอง และ  น.อ.ธีค์ชรัช  ศรีสวัสดิ์  รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพังงา  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องประชุม ตม.จว.พังงา   


ผู้สร้าง: [อัพเดท: 2017-11-21 13:12:23 | อ่าน: 123 คน]